آخرین اخبار : 

سیدعلی مختاری

پایان دوره مربیگری درجه 1 به میزبانی فدراسیون تیراندازی با حضور 3 داور یزدی

دوره مربیگری درجه 1 با حضور 23 شرکت کننده به میزبانی فدراسیون تیراندازی برگزار شد.

طراحی و اجرا: par30graphic.ir