آخرین اخبار : 

هفته بسیج

فینال مسابقات تیراندازی بانوان به مناسبت هفته بسیج برگزار شد

تیراندازی بانوان

فینال مسابقات تیراندازی بانوان به مناسبت هفته بسیج در یزد برگزار شد

مسابقه تیراندازی به مناسبت هفته بسیج در بخش آقایان برگزار شد

مسابقه تیراندازی به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج در بخش آقایان در یزد برگزار شد.

مسابقه تیراندازی به مناسبت هفته بسیج در بخش بانوان برگزار شد

مسابقه تیراندازی به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج در بخش بانوان در یزد برگزار شد.

مسابقه تیراندازی به مناسبت هفته بسیج در بخش بانوان برگزار شد

تیراندازی یزد

مسابقه تیراندازی به مناسبت هفته بسیج در بخش بانوان برگزار شد.

مسابقه تیراندازی بانوان به مناسبت هفته بسیج با عنوان جام فولاد آلیاژی برگزار میشود

جام فولاد آلیاژی

مسابقه تیراندازی بانوان به مناسبت هفته بسیج با عنوان جام فولاد آلیاژی برگزار میشود

به مناسبت هفته بسیج مسابقه تیراندازی با عنوان جام فولاد آلیاژی برگزار شد

مسابقه تیراندازی به مناسبت هفته بسیج در بخش آقایان برگزار شد.

طراحی و اجرا: par30graphic.ir