آخرین اخبار : 

اموزش تیراندازی

برنامه های هیات تیراندازی یزد در هفته تربیت بدنی

برنامه های هیات تیراندازی یزد در هفته تربیت بدنی

دومین دوره مسابقات لیگ تیراندازی بانوان در یزد برگزار شد.

دومین دوره مسابقات لیگ تیراندازی بانوان در یزد برگزار شد.

طراحی و اجرا: par30graphic.ir