آخرین اخبار : 

تیراندازی یزد

تجلیل از مدال آوران و زحمتکشان تیراندازی استان یزد

مراسم تجلیل از مدال آوران و زحمتکشان تیراندازی استان یزد برگزار شد.

مشخص شدن نفرات برتر مسابقه تراپ در یزد

نفرات برتر مسابقه اهداف پروازی(تراپ) در یزد مشخص شد.

برنامه های هیات تیراندازی یزد در هفته تربیت بدنی

برنامه های هیات تیراندازی یزد در هفته تربیت بدنی

دومین دوره مسابقات لیگ تیراندازی بانوان در یزد برگزار شد.

دومین دوره مسابقات لیگ تیراندازی بانوان در یزد برگزار شد.

نفرات برتر مسابقه تیراندازی آقایان به مناسبت دهه ولایت معرفی شدند

نفرات برتر مسابقه تیراندازی آقایان به مناسبت دهه ولایت معرفی شدند.

اولین دوره مسابقات لیگ تیراندازی بانوان یزد برگزار شد

اولین دوره مسابقات لیگ تیراندازی بانوان یزد برگزار شد.

طراحی و اجرا: par30graphic.ir