آخرین اخبار : 

سالن ازادی

اردوی تیراندازان جوان و نوجوان برتر استان یزد در فدراسیون تیراندازی برگزار شد

تیراندازی یزد

اردوی استعدادیابی و آموزشی تیراندازان جوان ونوجوان برتر استان یزد در فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

حضور تیراندازان یزدی در مسابقات انتخابی تیم ملی دانشجویان برتر کشور

دانشجویان تیرانداز یزدی

مسابقات انتخابی تیم ملی دانشجویان با حضور دانشجویان برتر کشور در تهران برگزار میشود.

طراحی و اجرا: par30graphic.ir