آخرین اخبار : 
  • کانال تلگرام (اخرین اطلاع رسانی ها)

    کانال تلگرام تیراندازی یزد

  • منو

  • در باره ما

    رئیس هیات تیراندازی استان یزد: سردار منصور دشتی

    دبیر هیات تیراندازی: علی مختاری

    مسول روابط عمومی: حسن دشتی

    طراحی و اجرا: par30graphic.ir