مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد گفت: روابط عمومی هیات های ورزشی نقش اساسی در توسعه ورزش استان دارند.