ماه: مهر 1394

کسب مدال طلا در رشته تراپ بانوان از کرمان در دهمین دوره مسابقات اهداف پروازی قهرمانی کشور

اولین روز از مسابقات اهداف پروازی قهرمانی کشور، در رشته تراپ بانوان، یازدهم شهریور ماه برگزار شد و طی آن فاطمه امیربهزادی از کرمان مدال طلا را برگردن
ادامه مطلب