یکدوره مسابقات آزاد تیراندازی اهداف پروازی از ۱۹ الی ۲۶ مهرماه در سایت اهداف پروازی مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.