گزارش اخبار شبکه تابان از مسابقات تراپ آقایان 8 ابان94 + فیلم