کیوان نفیسی نوجوان یزدی به اردوی تیم ملی تیراندازی جمهوری اسلامی ایران دعوت شد.