سرکار خانم طیبه جلالپور به اردوی تیم ملی تفنگ بادی دعوت شد.