استاندار یزد طی نامه ای از عملکرد مدیرکل ورزش و جوانان استان تقدیر و تشکر کرد.