یک دوره مسابقه تیراندازی به همراه اموزش و استعداد یابی افرادی که به تیراندازی علاقمند هستند برگزار میشود