سومین مرحله از المپیاد ورزشی بسیج در بخش تیراندازی در تاریخ 5 آذر 94 در تهران برگزار شد.