دعوت از خانم منیژه زارع به اردوی تیم ملی تیراندازی رشته تپانچه در اسفند ماه