دومین دوره از مسابقات اهداف پروازی در یزد به مناسبت یادبود مهندس مجید دیهیمی برگزار میشود.