یک دوره مسابقه تیراندازی اهداف پروازی-تراپ در ندوشن یزد برگزار شد