مسابقه تیراندازی به مناسبت دهه کرامت در بخش بانوان برگزار می شود