مسابقه تیراندازی به مناسبت هفته تربیت بدنی در بخش آقایان برگزار خواهد شد.