مراسم تجلیل از مدال آوران و زحمتکشان تیراندازی استان یزد برگزار شد.