اولین روز از مسابقات اهداف پروازی قهرمانی کشور، در رشته تراپ بانوان، یازدهم شهریور ماه برگزار شد و طی آن فاطمه امیربهزادی از کرمان مدال طلا را برگردن