در مراسمی از مدال اوران و مربیان بانوان رشته تیراندازی در یزد تجلیل شد.