اردوی تیم ملی تیراندازی با حضور ۲۹ تیرانداز آغاز شد.