مسابقه تیراندازی آقایان به مناسبت دهه کرامت در یزد برگزار شد. منصور دشتی رئیس هیات تیراندازی استان یزد: به مناسبت دهه کرامت یک دوره مسابقه تیراندازی در بخش