مسابقه تیراندازی با سلاح بادی با عنوان جام رمضان در بخش بانوان برگزار شد