مسابقه تیراندازی به مناسبت هفته بسیج در بخش آقایان برگزار خواهد شد.