به مناسبت گرامیداشت هفته مسابقات تیراندازی در استان یزد برگزار خواهد شد.