مسابقات تیراندازی به مناسبت دهه فجر در دو بخش آقایان و بانوان برگزار میشود