نفرات برتر تیراندازی بانوان به مناسبت جام رمضان در یزد مشخص شد