نفرات برتر مسابقات تیراندازی به متاسبت دهه فجر در بخش آقایان مشخص شد