رئیس هیات تیراندازی استان یزد در پیامی کسب نایب قهرمانی سرکار خانم زهره صادقی در مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا را تبریک گفت.