روسای هیئت های تیراندازی استانها در خصوص مسائل و مشکلات و کارهای لازم جهت رفع موانع موجود گرد هم آمدند.