در مراسمی با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد از مسئولین روابط عمومی های برتر ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها، هیات های ورزشی و سازمان های