تیم ملی تیراندازی کشورمان با حضور 48 ورزشکار تفنگ و تپانچه اردوی تمرینی خود را از ابتدای شهریور در محل فدراسیون تیراندازی آغاز کرد.