مسابقه تیراندازی آقایان به مناسبت دهه کرامت در دو بخش تفنگ بادی و تپانچه برگزار خواهد شد.