مسابقات آزاد زمستانی سلاح های بادی کشور برگزار شد.