کسب مدال برنز سید علی طباطبایی در در المپیاد بسیجیان ورزشی کشور که در مهر ماه به میزبانی تهران برگزار شد .