سرکار خانم بنده لو در سیزدهمین المپیاد ورزشی علوم پزشکی کشور خوش درخشید.