به مناسبت هفته تربیت بدنی مسابقه قهرمانی تیراندازی در بخش آقایان برگزار شد.