مسابقه تیراندازی انتظار و مقاومت بمناسبت آزادسازی خرمشهر دیروز چهارشنبه 5 خرداد برگزار گردید.