گزارش تصویری از مراسم اهدا جوائز به برگزیدگان مسابقات اخیر بانون تیرانداز یزدی