رئیس هیات تیراندازی استان در جمع ورزشکاران اعزامی به مسابقات استعداد یابی المپیاد برتر کشور در رده نوجوانان حضور یافت.