برچسب: فدراسیون تیراندازی

کسب عنوان چهارمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی در دوازدهمين المپياد ورزشی دانشجویان

تیم تیراندازی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در حضور 23 دانشگاه شركت کننده در رقابتها ی تیراندازی دوازدهمين المپياد ورزشی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور
ادامه مطلب