سومین المپیاد ورزشی دختران بسیجی کشور در پنج رشته به میزبانی سپاه در استان اصفهان در تاریخ 18 الی 20 شهریور 1395 برگزار گردید.