رقابتهای تیراندازی قهرمانی کشور با عنوان جام شهدای مدافعین حرم در شهرستان ارومیه به مدت ۳ روز از ۱۷ الی ۱۹ برگزار می شود.