مرحله چهارم مسابقات آزاد تیراندازی تپانچه بادی بانوان برگزار شد.