رقابت های فینال چهارمین دوره مسابقات آزاد تیراندازی جانبازان و معلولین، برترین های رشته ی تفنگ بادی در سه ماده معرفی شدند.