کیوان نفیسی نوجوان تيرانداز  یزدی به مسابقات انتخابی آسیایی تیم ملی دعوت شد.