فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی ایران سومین مرحله از مسابقات تپانچه خود را در تاریخ 31 مرداد 95 برگزار خواهد کرد.